ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε την σωστή και ασφαλή μεταφορά του ιατρείου σας σε όλα τα μέρη της Ελλάδος.

Ο σωστός κατακερματισμός των μηχανημάτων και ο σεβασμός  σε ευαίσθητα σημεία και όργανα ειναι ο πρωταρχικός μας στόχος.Η συνεργασία μας με δίκτυο διακεκριμένων μεταφορικών εταιριών εγγυάται  την ασφαλή μεταφορα και την μετέπειτα άρτια συναρμολόγηση και την άριστη λειτουργία των μηχανημάτων σας.