Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο με ειδίκευση στον οφθαλμολογικό τομέα. Με στόχο πάντα την καινοτομία και την  παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εισάγουμε και διαθέτουμε στην ελληνική αγορά διαγνωστικά- χειρουργικά μηχανήματα εργαλεία, αναλώσιμα υγειονομικά υλικά, κλιβάνους αποστείρωσης κ.α.

Παρουσιάζοντας συνεχόμενη ανοδική πορεία στη 30ετή εμπειρία μας στον χώρο, έχουμε καταφέρει να αποτελούμε την πρώτη επιλογή πολλών επαγγελματιών και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους εξασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων μας όσο και τις αμεσότερες υπηρεσίες μας, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας με στόχο την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων

Κατανοώντας τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας μπορούμε βάση εμπειρίας να στοχεύσουμε στην καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα λύση εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση του. Δημιουργώντας άριστες σχέσεις με πελάτες και επαγγελματίες του χώρου, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους αναβαθμίζοντας το σύστημα υγείας το οποίο υπηρετούμε με σεβασμό.

Η Ilias Medicals συνθέτει την καλύτερη επιλογή για την αγορά, συντήρηση, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, μεταπώληση, μεταφορά και αναβάθμιση του εξοπλισμού σας με πρωτεύων στόχο την αναβάθμιση του συστήματος υγείας παρέχοντας οικονομικές και υπερσύγχρονες λύσεις τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Με γνώμονα την εμπιστοσύνη την οποία δείχνουν οι πελάτες μας καθώς και την συνέπεια μας στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια, μας δίνουν κίνητρο για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για περεταίρω εξέλιξη και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας Trust The Process

   Έβρου 27  Γέρακας Τ.Κ 15344

ilias.marzavas@hotmail.gr
 filmarz55@hotmail.com
 iliasmedicals@gmail.com

(+30) 210 6046435
6977278870
6981637187