Στη Διάθεση σας Για Πληροφορίες & Προσφορές

Η Διεύθυνση μας Που Βρισκόμαστε

 Έβρου 27  Γέρακας Τ.Κ 15344

 ilias.marzavas@hotmail.gr

 filmarz55@hotmail.com

 iliasmedicals@gmail.com

 (+30) 210 6046435

 6977278870

 6981637187