Διαγνωστικά Όργανα
Κερατόμετρα - Διαθλασίμετρα
Φακόμετρα υψηλής τεχνολογίας

Laser τελευταίας τεχνολογίας
Φινλανδικής Κατασκευής

Τονόμετρα και Σχισμοειδής Λυχνίες
Γερμανικής Τεχνολογίας

Κλίβανοι Αποστείρωσης
Πλυντήρια Χειρουργικών Εργαλείων

Παροχή Υπηρεσιών Υψηλού Επιπέδου Με Γνώμονα την Άμεση Εξυπηρέτηση

Τεχνική υποστήριξη Ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης οφθαλμολογικών μηχανημάτων

Δημιουργία νέου ιατρείου Ευκολίες πληρωμής

Μεταφορά ιατρείου Ταχεία μετάφορα και επανεγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού

NVR- Nano Sub-retinal Gateway Device- VITRECTOMY-LESS ACCESS

Vortex Surgical MaxReach Laser Probe

Soleko Carlevale IOL new implantation technique

Ιατρικά Μηχανήματα & Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός Με σεβασμό και Αξιοπιστία

Medical News

Ιατρικά Μηχανήματα & Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο με ειδίκευση στον οφθαλμολογικό τομέα. Με στόχο πάντα την καινοτομία και την  παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εισάγουμε και διαθέτουμε στην ελληνική αγορά διαγνωστικά- χειρουργικά μηχανήματα εργαλεία, αναλώσιμα υγειονομικά υλικά, κλιβάνους αποστείρωσης.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Δείτε τις προσφορές μας

Και επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία